site
stats


     :  

"νέο" 

"νέο"  "νέο"  "νέο"  "νέο"Λεξικό μετεωρολογικών όρων

Παραθέτουμε μερικούς μετεωρολογικούς όρους για την καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών.

      Σημαντικότατο κλιματολογικό στοιχείο ενός τόπου αποτελεί η θερμοκρασία του αέρα. Ως θερμοκρασία (Temperature) του αέρα εννοούμε τη θερμοκρασία την μετρημένη υπό σκιά, στον μετεωρολογικό κλωβό. Τη θερμοκρασία ενός τόπου την προσδιορίζει:
1. Η απολύτως μέγιστη (Τmax) και ελάχιστη (Τmin) τιμή της θερμοκρασίας που σημειώθηκαν στον τόπο αυτό, στην περίοδο που γίνεται η μελέτη (24ωρο, μήνας, χρόνος).
2. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία: Είναι η μέση τιμή των 24 αναγνωσμάτων του θερμομέτρου.[2]
3. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία: Είναι το άθροισμα των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών για κάθε μήνα, που διαιρείται με τον αριθμό ημερών του μήνα.[2]
4. Η μέση ετήσια θερμοκρασία: Είναι το άθροισμα των μέσων μηνιαίων τιμών, που διαιρείται δια του 12.[2]
5. Το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος: Ορίζεται ως η διαφορά της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας το 24ωρο.
6. Το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος: Ορίζεται ως η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του αέρα του ψυχρότερου μήνα από τη μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα.
7. Η ημέρα μερικού παγετού: Ονομάζεται η ημέρα εκείνη, κατά την οποία η τιμή της ελάχιστης θερμοκρασίας του αέρα είναι μικρότερη από 0oC.
8. Η ημέρα ολικού παγετού: Ονομάζεται η ημέρα εκείνη, κατά την οποία η τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα είναι μικρότερη από 0oC.
9. H Περίοδος ελεύθερη παγετού: Ονομάζεται το σύνολο των διαδοχικών ημερών, κατά τις οποίες η ελάχιστη θερμοκρασία του αέρα είναι συνεχώς μεγαλύτερη από 0oC.
10. H Ισόθερμη καμπύλη: Είναι η καμπύλη πάνω σε ένα χάρτη που ενώνει τόπους με ίση θερμοκρασία. Για την χάραξη ισόθερμης καμπύλης σε τόπους με διαφορετικό υψόμετρο, πρέπει να γίνεται η αναγωγή στην επιφάνεια της θάλασσας π.χ. αν ένας σταθμός βρίσκεται σε ύψος 1000 m από την θάλασσα, τότε στην ήδη υπάρχουσα θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο, πρέπει να προστεθούν και 6,5oC. Τιμή που θα είχε ο σταθμός, αν απουσίαζε το υψόμετρο.
Πηγές: ΤΕΙ Κρήτης(Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας), Αγγελική Φωτιάδη(Πανεπιστήμιο Πατρών)[2].

   Απόλυτη υγρασία (Humidity) του αέρα είναι το «πόσα γραμμάρια υδρατμών» βρίσκονται σε ένα κυβικό μέτρο αέρα, ενώ η σχετική υγρασία (SL. Humidity) είναι ο λόγος της μάζας των υδρατμών που βρίσκονται σε ορισμένο όγκο αέρα προς τη μάζα των υδρατμών που θα υπήρχαν, εάν ο αέρας ήταν κορεσμένος.
Όταν λέμε ότι ο αέρας είναι κορεσμένος εννοούμε ότι «ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ έστω και της παραμικρής ποσότητας νερού, δηλ. όσο περισσότεροι υδρατμοί βρίσκονται στον αέρα τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εξάτμιση του νερού. Όταν αυξάνεται η ποσότητα των υδρατμών στον αέρα, λέμε ότι αυξάνεται η υγρασία.
Πηγή: Η Φυσική και οι φυσικοί(Ανδρέας Κασσέτας)

    Σημείο δρόσου (Dew Point) είναι η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να ψύξουμε μια μάζα αέρα (χωρίς αλλαγή της πίεσης) για να καταστεί κορεσμένη, δηλαδή να συμπυκνωθούν οι υδρατμοί σε σταγόνες (φαινόμενο της δρόσου).
Η πρόγνωση της διαφοράς (Tdd) της θερμοκρασίας (Τ) από τη θερμοκρασία δρόσου (Τd), είναι επίσης σημαντική για την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Η διαφορά Tdd = Τ - Τd δεν μπορεί ποτέ να είναι αρνητική, αφού η θερμοκρασία θα είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο δρόσου.
Όταν η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου είναι ίσα, ο αέρας είναι κεκορεσμένος και η σχετική υγρασία είναι 100%.

Πηγές: ziakopoulos.blogspot.com, Meteo.Gr.

    Αίσθηση ψύχους (Wind Chill) είναι η θερμοκρασία την οποία αισθάνεται ο ανθρώπινος οργανισμός υπό την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών και παρουσία ανέμου, δηλ πιο απλά είναι η θερμοκρασία που αισθάνεται ένας άνθρωπος, όταν πνέει άνεμος και η οποία είναι πάντα μικρότερη από την πραγματική θερμοκρασία. Ετσι για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία ειναι 4oC και επικρατεί άπνοια η αίσθηση ψύχους ειναι και αυτή 4oC, με ταχύτητα ανέμου 10 Km/h η αίσθηση ψύχους ειναι 0οC, ενώ με ταχύτητα ανέμου 40 Km/h φθάνει τους -11oC!
Πηγές: Ν. Ζιακόπουλος τόμος I(σελ. 65), Calculator.net.

    Ο Δείκτης δυσφορίας (Heat Index) δείχνει «πόσο ζέστη αισθανόμαστε πραγματικά» με το συνδυασμό της τρέχουσας θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Εκφράζει δηλαδή το βαθμό δυσφορίας του ανθρώπου λόγω των επιδράσεων των θερμοϋγρομετρικών συνθηκών. Με άλλα λόγια είναι η θερμοκρασία που αισθάνεται ένας άνθρωπος, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη σχετική υγρασία. Όταν λοιπόν η θερμοκρασία είναι πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 50%, η θερμοκρασία που αισθανόμαστε είναι μεγαλύτερη από την πραγματική θερμοκρασία. Ετσι για παράδειγμα όταν η θερμοκρασία ειναι 36oC και η σχ. υγρασία 30% ο δείκτης δυσφορίας είναι και αυτός 36oC, με σχ. υγρασία 50% ο δείκτης δυσφορίας ειναι 43oC, ενώ με σχ. υγρασία 80% φθάνει τους 61oC!
Ο δείκτης δυσφορίας κατά κανόνα υπολογίζεται μόνο εάν η πραγματική θερμοκρασία είναι πάνω από 26,7 oC (το σημείου δρόσου μεγαλύτερο από 12 oC) και η σχετική υγρασία υψηλότερη από 40%.
Πηγές: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Heat Index Calculator.

    Η θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα (Wet-bulb Temperature) είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να αποκτήσει ένα τμήμα αέρα με ψύξη που προκαλείται μόνο με εξάτμιση κάτω από σταθερή πίεση και χωρίς ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον.
Ένας υγρός λαμπτήρας είναι ένα θερμόμετρο του οποίου ο βολβός είναι καλυμμένος με ύφασμα(φυτίλη) εμποτισμένο με νερό (νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πάνω από το οποίο περνάει αέρας. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά θερμότητα από τον βολβό του θερμομέτρου, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να ψυχθεί ο αέρας με εξάτμιση νερού σε σταθερή πίεση.
Η θερμοκρασία του υγρού λαμπτήρα επηρεάζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τη θερμοκρασία του αέρα και την ποσότητα υγρασίας στον αέρα.

 • Όταν ο αέρας είναι ξηρός(δηλ. σε χαμηλότερη υγρασία), μπορεί να εξατμιστεί περισσότερο νερό, με αποτέλεσμα χαμηλότερη θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα.
 • Αντίθετα, όταν ο αέρας είναι ήδη κορεσμένος με υγρασία, λιγότερη εξάτμιση συμβαίνει, οδηγώντας σε υψηλότερη τη θερμοκρασία του υγρού λαμπτήρα.
 • Σε 100% σχετική υγρασία, η θερμοκρασία του υγρού λαμπτήρα είναι ίση με τη θερμοκρασία του αέρα (θερμοκρασία ξηρού λαμπτήρα).
Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα για να προβλέψουν βροχή, χιόνι ή παγωμένη βροχή.
Σημειώσεις:
  1. Όταν λέμε ότι ο αέρας είναι κορεσμένος εννοούμε ότι «ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ έστω και της παραμικρής ποσότητας νερού, δηλ. όσο περισσότεροι υδρατμοί βρίσκονται στον αέρα τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εξάτμιση του νερού.

  2. Τα δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία του υγρού λαμπτήρα είναι απαραίτητα όταν πρόκειται για την πρόληψη της υπερθέρμανσης του σώματός μας. Το σώμα μας ιδρώνει για να δροσιστεί, αλλά επειδή το νερό εξατμίζεται πιο αργά σε πιο υγρές συνθήκες, κρυώνουμε πολύ πιο αργά σε συνθήκες υγρασίας. Αυτό προκαλεί αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματός μας. Η αρκετά άνετη θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα είναι περίπου 22 °C , αλλά όχι περισσότερο από 30 °C. Εάν η θερμοκρασία του υγρού λαμπτήρα υπερβαίνει τους 35 °C για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε οι άνθρωποι στη γύρω περιοχή κινδυνεύουν από υπερθερμία.
Πηγές: omni CALCULATOR, WIKIPEDIA, Lambda Geeks.

    Υετός (Precipitation) γενικά ονομάζεται κάθε πτώση ή εναπόθεση στο έδαφος προϊόντων του ύδατος (σε υγρή ή στερεά μορφή, επιμερισμένη) τα οποία προέρχονται από συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας. Κυριότερες μορφές του «υετού» είναι: η Βροχή, το Χιονόνερο ή Χιονόβροχο ή Χιονόλυτο, οι Ψεκάδες, το Χαλάζι, το Χιόνι, οι Χιονόκοκκοι, οι Παγοβελόνες, οι Παγόκοκκοι και ο Υαλοπάγος που δημιουργείται όμως στο έδαφος. Οι παραπάνω μορφές ονομάζονται και υδατώδη μετεωρολογικά κατακρημνίσματα, ή απλά κατακρημνίσματα. Η μορφή πού θά έχουν τά υδάτινα αυτά κατακρημνίσματα όταν φτάνουν στο έδαφος, εξαρτάται απ' την θερμοκρασία, την υγρασία καί την ύπαρξη ή όχι κατακόρυφων ρευμάτων του αέρα. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω απ' το σημείο παγοποιήσεως (0 βαθμοί Κελσίου), τα κατακρημνίσματα θα έχουν μορφή βροχής, ενώ αν είναι κάτω από το μηδέν θα έχουμε χιόνι. Αν όμως η θερμοκρασία δεν είναι πολύ κάτω απ' το σημείο παγοποιήσεως, θα έχουμε χαλάζι.
Η ποσότητα του νερού που φθάνει στο έδαφος ως βροχή εκφράζεται με το ύψος βροχής. Αυτό ορίζεται ως το ύψος στο οποίο θα έφθανε το νερό της βροχής αν έπεφτε πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια χωρίς να υπάρχει καμία απώλεια από απορροή, απορρόφηση ή εξάτμιση. Μονάδα μέτρησης του ύψους βροχής είναι το «χιλιοστό ύψους βροχής(mm)». Στη πράξη βροχή ύψους 1 χιλιοστού ισοδυναμεί με 1 λίτρο νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή με 1 κυβικό μέτρο σε κάθε στρέμμα γης.

   Ραγδαιότητα (Rain Rate) ή ένταση της βροχής είναι η ποσότητα της βροχής ανά μονάδα χρόνου. Η ένταση της βροχής σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητά της, διότι επηρεάζει τη συγκέντρωση του πλεονάζοντος ποσού βροχής στην επιφάνεια του εδάφους. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί μετρούν την ραγδαιότητα σε mm/h.
Πηγές: Ελληνική Βικιπαίδια, 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ
.

   Όμβρος (Shower) είναι βροχή τοπικού χαρακτήρα μεγάλης έντασης και συνήθως μικρής διάρκειας που αρχίζει και τελειώνει απότομα, προερχόμενη από σωρειτόμορφα νέφη.
Πηγή: ziakopoulos.blogspot.com

   Καταιγίδα (Thunderstorm) ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο σημειώνεται βροχόπτωση συνοδεία ηλεκτρικών εκκενώσεων(αστραπών). Οι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια μετεωρολογικά φαινόμενα και αρκετά συχνά συνοδεύονται από βροχές μεγάλης έντασης, πολύ ισχυρούς ανέμους σε τοπική κλίμακα, χαλαζόπτωση ή ακόμα και ανεμοστρόβιλους. Κατά κανόνα μια καταιγίδα έχει έκταση μέχρι 30 χιλιόμετρα και διαρκεί από λίγα λεπτά έως και μία ώρα.
Πηγή: meteo.gr

   Παγετός (Frost) ονομάζεται η μετεωρολογική κατάσταση κατά την οποία η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους κυμαίνεται κάτω από το 0 βαθμούς στην κλίμακα Κελσίου. Η εκδήλωση παγετού σε χαμηλό υψόμετρο λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τις ανέφελες νύχτες του χειμώνα και ιδιαίτερα όταν σε μια σχετικά επίπεδη περιοχή οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς. Στην περίπτωση δε κατά την οποία έχει προηγηθεί χιονόστρωση, ο συνδυασμός της ξαστεριάς και της χιονοκάλυψης του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάποιες φορές ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί ώστε η θερμοκρασία να ανέλθει σε θετικές τιμές. Έτσι, αν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατεί παγετός, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολικός παγετός.
Πηγή: meteo.gr

   Παγωμένη βροχή (Freezing Rain) ή πηγνυόμενη βροχή ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο οι σταγόνες της βροχής συναντούν πολύ ψυχρές αέριες μάζες που εφάπτονται του εδάφους, με αποτέλεσμα να παγώνουν σχεδόν ακαριαία. Σε αντίθεση με το χιονόνερο ή το χαλάζι, η παγωμένη βροχή αποτελείται εξ ολοκλήρου από υγρά σταγονίδια. Το χιόνι που πέφτει από τα νέφη, καθώς περνά από θερμά στρώματα της ατμόσφαιρας λιώνει και μετατρέπεται σε βροχή. Στη συνέχεια οι σταγόνες της βροχής, συναντώντας εκ νέου αρνητικές θερμοκρασίες, ψύχονται και έτσι όταν έρθουν σε επαφή με το έδαφος ή με αντικείμενα όπως δέντρα, τα ηλεκτρικά καλώδια, οχήματα, μετατρέπονται σε πάγο.
Πηγή: meteo.gr

   Όξινη βροχή (Pluie Acide) ονομάζεται το φαινόμενο της βροχόπτωσης με σταγόνες που έχουν pH χαμηλότερο του φυσιολογικού (pH 5.0 - 5.6). Η όξινη βροχή οφείλεται στα διοξείδια του θείου και αζώτου που διαλύονται στις σταγόνες της βροχής και αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Πηγή: meteo.gr

   Λασποβροχή (Mud Rain) ή κόκκινη βροχή ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα και τα σωματίδιά της παρασύρονται από τις σταγόνες της βροχής, με αποτέλεσμα την εναπόθεση της σκόνης στο έδαφος.
Πηγή: meteo.gr

   Ο Δείκτης Ξηρασίας SPI (Standardized Precipitation Index) είναι ένας κλιματολογικός δείκτης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόκλισης του ύψους βροχής από τον κλιματικό μέσο όρο, και τον εντοπισμό περιοχών που πλήττονται από ξηρασία. Ο δείκτης υπολογίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 1 μήνα - SP-1, 3 μήνες - SP-3, 2 χρόνια - SPI-48, κτλ.). Αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO) και χρησιμοποιείται ευρέως για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών παγκοσμίως. Όσον αφορά τις τιμές του SPI,
 • SPI>1, δηλ. θετικές τιμές ανώτερες του 1 αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις άνω του μέσου όρου σε σχέση με την κλιματική περίοδο αναφοράς,
 • -1< SPI <=1, δηλ. τιμές μεταξύ του -1 και του 1 υποδηλώνουν φυσιολογικές βροχοπτώσεις για την περίοδο,
 • -2< SPI <= -1 ενώ για αρνητικές τιμές μεταξύ του -2 και -1 έχουμε λιγότερες βροχές από τον μέσο όρο και κατ’ επέκταση ξηρασία, τέλος
 • SPI<= -2 δηλ. οι τιμές κάτω από -2 υποδεικνύουν σοβαρό επεισόδιο ξηρασίας.
 • Πηγές: meteo.gr, European Drought Observatory(EDO).
   Ατμοσφαιρική πίεση (Pressure) είναι η πίεση που ασκείται σε κάθε επιφάνεια από τον αέρα της ατμόσφαιρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει βάρος. Έτσι τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δέχονται πίεση από τα ανώτερά τους, με αποτέλεσμα η πυκνότητά τους να αυξάνεται. Η ατμοσφαιρική πίεση μεταβάλλεται με το ύψος. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει μεγαλύτερη πυκνότητα όσο πλησιάζουμε στην επιφάνεια της θάλασσας και μικρότερη όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά. Αρα η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με την αύξηση του ύψους. Ετσι στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περίπου 1000hPa, ενώ μειώνεται με ρυθμό 10hPa ανά 100 μέτρα ύψους.
Η ατμοσφαιρική πίεση, που ονομάζεται και βαρομετρική, μεταβάλλεται με τον καιρό, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς και ανάλογα με το υψόμετρο του κάθε τόπου (κατακόρυφο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας). Για τη μέτρησή της χρησιμοποιούμε όργανα, που ονομάζονται βαρόμετρα.
Σημείωση: Μονάδα ατμοσφαιρικής πίεσης είναι το bar, ενώ στο διεθνές σύστημα(SI) το Pascal (Pa).
Ισχύει η σχέση 1bar=1000mb=100000Pa=1000hPa δηλ η μονάδα hectopascal (hPa) είναι ίδια σε μέγεθος με το milibar (mb).
Τέλος στην επιφάνεια της θάλασσας η μέση τυπική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι 1013,25mb=1013,25hPa=101325Pa.
Πηγή: 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.

   Ανεμος (Wind) καλείται η κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με την επιφάνεια της γης. Οι παράγοντες που δημιουργούν τις κινήσεις του ατμοσφαιρικού αέρα είναι κυρίως τρείς:
α) η περιστροφική κίνηση της γης,
β) η ανομοιομορφία του γήινου ανάγλυφου και
γ) η ηλιακή ακτινοβολία που παίρνει τόσο η ατμόσφαιρα της γης όσο και η επιφάνεια του εδάφους.
Επειδή η κατακόρυφη συνιστώσα των κινήσεων του αέρα είναι συνήθως μικρή με τον όρο άνεμο εννοούμε, σχεδόν πάντοτε, την οριζόντια μόνο συνιστώσα της κίνησης.
Οι άνεμοι προκαλούνται από τις διαφορές στην πίεση του αέρα μεταξύ διαφόρων περιοχών. Η πίεση του αέρα ποικίλλει, λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του ανέμου.
Πηγές: Στοιχεία Μετεωρολογίας (σελ. 25), Ναυτικός όμιλος Αλεποχωρίου.

   Ως διεύθυνση ανέμου (Wind Direction) θεωρείται το σημείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεμος και ως ένταση του ανέμου (Wind Speed) θεωρείται το μέτρο της ταχύτητάς του. Η ένταση του ανέμου μπορεί να μετρηθεί με διάφορες εμπειρικές και αριθμητικές κλίμακες. Μια ευρέως διαδεδομένη εμπειρική κλίμακα είναι η κλίμακα Beaufort που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα, ενώ αριθμητικές κλίμακες είναι τα m/s, km/h, οι κόμβοι(Knots), Μίλια(=1609 m)ανά ώρα(m.p.h) και Ναυτικά μίλια(=1853 m)ανά ώρα.
Ισχύει 1m/sec=3,6Km/h=1,934Knots=2,237mph.
Στον πίνακα[1] που ακολουθεί παρακάτω δίνεται η αντιστοιχία της κλίμακας Beaufort με τα km/h.
Πηγές: Στοιχεία Μετεωρολογίας (σελ. 25), Ελληνική Βικιπαίδεια.

    Καταβατικός άνεμος (Katabatic Wind) ονομάζεται ο ισχυρός άνεμος, ο οποίος πνέει στους πρόποδες ενός ορεινού όγκου. Η μέγιστη έντασή του εντοπίζεται στους πρόποδες ενός βουνού και εξασθενεί σημαντικά απομακρυνόμενος από αυτό. Ο καταβατικός άνεμος μπορεί να είναι είτε θερμός είτε ψυχρός, εξαρτώμενος από την παρουσία και το πάχος της αέριας μάζας που συναντά τον ορεινό όγκο. Γενικά ο θερμός καταβατικός άνεμος καλείται φόεν (Foehn), ενώ ο ψυχρός καταβατικός άνεμος καλείται μπόρα (Bora). Πιό συνηθισμένος καταβατικός άνεμος στη χώρα μας είναι ο φόεν. Καθώς ο άνεμος κατέρχεται από την υπήνεμη πλευρά του ορεινού όγκου, θερμένεται με ρυθμό περίπου 10 oC ανά Km. Το αποτέλεσμα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στην υπήνεμη πλευρά, η οποία είναι μεγαλύτερη σχετικά με τη θερμοκρασία στην προσήνεμη πλευρά του ορεινού όγκου.
Ο ψυχρός καταβατικός άνεμος bora, δημιουργείται από μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα, η οποία διέρχεται πάνω από ένα ορεινό εμπόδιο και μετακινεί τη συγκριτική θερμότερη αέρια μάζα. Σε αντίθεση με τον άνεμο τύπου foehn, η αέρια μάζα που συναντά τον ορεινό όγκο είναι τόσο ψυχρή, ώστε ο αέρας που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους συνεχίζει να είναι (λιγότερο)ψυχρός, παρά τη θέρμανση που υφίσταται, κατά την καθοδική του κίνηση.
Πηγή: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - meteo.gr

    Οι Ετησίες ή μελτέμι (Etesian Winds) είναι ετήσιοι καλοκαιρινοί τοπικοί ημερήσιοι άνεμοι οι οποίοι πνέουν κατά τη θερμή περίοδο του έτους κυρίως στο Αιγαίο, με τη μέγιστη έντασή τους να παρατηρείται από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οφείλονται στο συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια (ή στην Κεντρική Ευρώπη), με τις χαμηλές πιέσεις στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου.
Η αλληλεπίδραση της ροής του ανέμου με το έντονο ορεινό ανάγλυφο της χώρας μας, διαμορφώνει και τις διαφορετικές διευθύνσεις του ανέμου στο Αιγαίο. Έτσι, οι Ετησίες στο Βόρειο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Κεντρικό Αιγαίο από βόρειες και στα Δωδεκάνησα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους φτάνει τα 6 με 7 Μποφόρ και κάποιες φορές στο Κεντρικό Αιγαίο τα 8 με 9 Μποφόρ. Συνήθως, οι μέγιστες εντάσεις εντοπίζονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και εξασθενούν κατά τη διάρκεια των βραδινών και νυχτερινών ωρών.
Πολλές χρονιές η αρχή του μελτεμιού τοποθετείται χρονικά στις αρχές του Μάη, οπότε και ονομάζεται πρώιμο μελτέμι, ενώ άλλες χρονιές η περίοδος του μελτεμιού επεκτείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και ονομάζεται όψιμο μελτέμι.
Πηγές: meteo.gr, Ελληνική Βικιπαίδεια, Ν. Μαζαράκης, Φυσικός-Μετεωρολόγος.

    Θαλάσσια αύρα (Sea Breeze) γνωστή και ως μπουκαδούρα ή μπάτης ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο που πνέει στις παραθαλάσσιες περιοχές και έχει διεύθυνση από τη θάλασσα προς την ξηρά. Η θαλάσσια αύρα δημιουργείται τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως των καλοκαιρινών και ανοιξιάτικων μηνών. Η μέγιστη ένταση σημειώνεται αργά το μεσημέρι και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 5 Μποφόρ.
Η αιτία δημιουργίας της οφείλεται στο γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ο αέρας πάνω από τη ξηρά θερμαίνεται περισσότερο από ότι ο αέρας πάνω από τη θάλασσα. Έτσι, γίνεται ελαφρύτερος (αποκτά μικρότερη πυκνότητα) και αρχίζει να ανεβαίνει. Με αυτό τον τρόπο στην επιφάνεια δημιουργείται ένα «κενό», το οποίο καλύπτεται από τον αέρα που προέρχεται από τη θάλασσα. Όσο πιο έντονες είναι οι ανοδικές κινήσεις του αέρα πάνω από την ξηρά, τόσο πιο μεγάλης έντασης είναι η θαλάσσια αύρα. Στη συνέχεια ο αέρας στα ανώτερα στρώματα βυθίζεται, αφού είναι ψυχρότερος κι έτσι δημιουργείται μια κλειστή κυκλοφορία αέρα.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας η φορά του ανέμου αντιστρέφεται με φορά πλέον από την ξηρά προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται απόγειος αύρα (Land Breeze) και η έντασή της είναι σαφώς μικρότερη από αυτή της θαλάσσιας, αφού τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνάει το 1-2 μποφόρ.
Πηγή: meteo.gr

   Με τον όρο καιρός (Weather) περιγράφονται οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάποιο σημείο την κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες καθορίζονται από τις τιμές των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η βαρομετρική πίεση, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, η ύπαρξη και το είδος των νεφών, η εκδήλωση βροχής, καταιγίδας, χιονόπτωσης, καθώς και η κατάσταση της θάλασσας αν το σημείο καταγραφής είναι θαλάσσιο ή παράκτιο.
Πηγή: meteo.gr

   Ο όρος κλίμα (Climate) έχει να κάνει με το σύνολο των ατμοσφαιρικών συνθηκών που περιγράφουν τη θερμοκρασιακή και υγρομετρική κατάσταση της ατμόσφαιρας, καθώς επίσης και τις κινήσεις των αερίων μαζών για μεγάλες χρονικές περιόδους σε κάποια περιοχή. Με άλλα λόγια κλίμα είναι ο μέσος καιρός που καθορίζεται από τις μέσες τιμές των κλιματικών στοιχείων και παραμέτρων για μεγάλη χρονική περίοδο (συνήθως 20-30 έτη).
Πηγή: meteo.gr

   "Αλκυονίδες ημέρες" (Halcyon Days) Οι αίθριες ημέρες στα μέσα του χειμώνα καλούνται 'Αλκυονίδες', από το όνομα της 'Αλκυόνης' κόρης του Αίολου που κυβερνούσε τους ανέμους.
Σύμφωνα με το μύθο, κάποια φορά επειδή η Αλκυόνη έπεσε σε σφάλμα, ο Δίας την τιμώρησε μεταμορφώνοντάς την σε πουλί, την 'Αλκυώνα', και την καταδίκασε να γεννά τα αυγά της το χειμώνα αντί την άνοιξη. Επειδή όμως άφηνε τα αυγά της στους βράχους που βρίσκονταν κοντά στην θάλασσα, ή σε όχθες ποταμών και ο χειμωνιάτικος αέρας τα παρέσυρε στα κύματα παρακάλεσε τον Δία να την συγχωρέσει. Αυτός τη λυπήθηκε, και διέταξε τότε τον Αίολο να σταματάει για 14 ημέρες περίπου την πνοή των δυνατών ανέμων και να διατηρεί καλοκαιρία κατά το χρονικό αυτό διάστημα. (Αριστοφάνης, "όρνιθες" στ.1594/ "Περί Αλκυονίδων").
Έτσι οι αρχαίοι Έλληνες εξηγούσαν την ύπαρξη αυτών των ημερών του ''καλού/αίθριου καιρού'' μέσα στον χειμώνα, τις οποίες ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε και ως ημέρες "ευδίας".
Οι "Αλκυονίδες ημέρες" τοποθετούνται στο χρονικό διάστημα από την 15η Δεκεμβρίου έως και την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, με μεγαλύτερη συχνότητα το διάστημα 15-31 Δεκεμβρίου και 16-31 Ιανουαρίου.
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θερμοβαθμίδα (Lapse-rate) oνομάζεται η καθ΄ ύψος αναλογική ελάττωση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, που παρατηρείται κυρίως στην τροπόσφαιρα δηλ. στο κατώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας της γης.
  Παρατηρούνται τρία είδη θερμοβαθμίδας:
 • Η Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, δηλ η ελάττωση της θερμοκρασίας 0,64 oC ανά 100 μέτρα ύψος. (Η μεταβολή αυτή ονομάζεται αδιαβατική, διότι δεν προστίθεται, αλλά ούτε και αφαιρείται ποσό θερμότητας από την αέρια μάζα.)
 • Η Ξηρή θερμοβαθμίδα ή ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα, δηλ η ελάττωση της θερμοκρασίας 1 oC ανά 100 μέτρα ύψος.
 • Η Υγρή θερμοβαθμίδα ή υγρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα, ή κεκορεσμένη θερμοβαθμίδα, δηλ. η ελάττωση της θερμοκρασίας 0,5 oC ανά 100 μέτρα ύψος.
 • Σημείωση:
  Η εκάστοτε πραγματική τιμή της κατακόρυφης θερμοβαθμίδας (Κ.Θ) λαμβάνεται από τη λεγόμενη ραδιοβόλιση.
  Όταν παρατηρείται καθ΄ ύψος πτώση θερμοκρασίας μεγαλύτερη της Κ.Θ. τότε συμβαίνει αστάθεια ατμόσφαιρας. Το αντίθετο, όταν παρατηρείται μικρότερη της Κ.Θ. τότε οι συνθήκες που συμβαίνουν, ονομάζονται ευστάθεια ατμόσφαιρας.
  Πηγή: Ελληνική Βικιπαίδεια
   Ραδιοβόλιση είναι η τεχνική της κάθετης εξερεύνησης τής ατμόσφαιρας με τη βοήθεια ραδιοβολίδας.
Ραδιοβολίδα (Radisonde) είναι μια συσκευή (όργανο τηλεμετρίας) που μετρά διάφορες ατμοσφαιρικές παραμέτρους (ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, σχετική υγρασία ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου) και τις αποστέλλει σε ένα σταθερό επίγειο δέκτη. Η συσκευή προσδένεται σε ένα μεγάλο μπαλόνι, που γεμίζεται είτε με ήλιο είτε με υδρογόνο και το οποίο την ανεβάζει δια μέσου της ατμόσφαιρας. Το μπαλόνι ανεβαίνει περίπου στα 25.000m όπου σπάζει και η ραδιοβολίδα επιστρέφει στο έδαφος ομαλά με τη βοήθεια ενός μικρού αλεξιπτώτου.

   Το τεφίγραμμα (Skew-T) είναι το γράφημα που απεικονίζει τα δεδομένα της εκάστοτε ραδιοβόλισης. Ονομάστηκε έτσι γιατί έχει ως άξονα τετμημένων τη θερμοκρασία(Τ) και ως άξονα τεταγμένων την εντροπία(Φ). Κάθε τεφίγραμμα περιλαμβάνει 5 οικογένειες γραμμών:
 • Ισοβαρείς (Isobars) είναι οι γραμμές που προκύπτουν όταν ενώσουμε, πάνω σε ένα τεφίγραμμα όλα τα σημεία που έχουν την ίδια ατμοσφαιρική πίεση.
 • Ισόθερμες (Isotherms) είναι οι γραμμές που προκύπτουν όταν ενώσουμε πάνω σε ένα τεφίγραμμα όλα τα σημεία που έχουν την ίδια θερμοκρασία.
 • Ξηρές αδιαβατικές γραμμές (ισεντροπικές) δηλ. γραμμές ίσης δυνητικής θερμοκρασίας, (δηλ. της θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται με αδιαβατική συμπίεση ή εκτόνωση ξηρού αέρα στη πίεση των 1000 hPa).
 • Υγρές αδιαβατικές γραμμές (ψευδοισεντροπικές)
 • Σταθερής αναλογίας μίγματος κορεσμένων υδρατμών.
 • Σημείωση:
  Η εντροπία, (Entropy) είναι (με απλά λόγια) η τάση ενός συστήματος να υποβαθμίζεται από κατάσταση τάξεως σε κατάσταση αταξίας, όλο και περισσότερο, μέχρι να είναι αδύνατον σε αυτό να παραχθεί έργο χωρίς εξωτερική επέμβαση.
  Πηγές: Ε.Κ.Π.Α - Ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος(άσκηση 6), Μ. Ναυπλιώτης-Φυσικός.
   Ο συμβολισμός μέρη στο εκατομμύριο (Parts Per Million/ppm) υποδηλώνει το ποσό μιας δεδομένης ουσίας σε ένα συνολικό ποσό του 1.000.000, ανεξάρτητα από τις μονάδες μέτρησης, εφόσον αυτές παραμένουν ίδιες.
Έτσι η φράση «η μέση περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι 417 ppm» σημαίνει ότι σε 1.000.000 μέρη ατμοσφαιρικού αέρα (δεν έχει σημασία αν θα είναι γραμμάρια ή χιλιόγραμμα ή λίτρα), τα 417 μέρη είναι CO2 .
Ενδεικτικά το 2016 η μέση περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα ήταν 402 ppm, ενώ το 1980 ήταν 340 ppm.
Πηγή:
Ελληνική ΒικιπαίδειαΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΠΟΦΟΡ ΣΕ Km/h[1]
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
   Τα τελευταία χρόνια, η μετεωρολογία έχει γνωρίσει σημαντικές προόδους στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο προβλέπουμε και κατανοούμε τα καιρικά μοτίβα, προσφέροντας πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις από ποτέ.
      Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη μετεωρολογία με τεχνητή νοημοσύνη είναι η χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Αυτοί οι αλγόριθμοι αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικούς σταθμούς και κλιματικά μοντέλα, για να εντοπίσουν μοτίβα και να κάνουν προβλέψεις. Επεξεργάζοντας αυτά τα δεδομένα με πρωτοφανή ταχύτητα, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να παρέχουν προβλέψεις καιρού σε πραγματικό χρόνο με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόβλεψη σοβαρών καιρικών φαινομένων, όπως τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και ξαφνικές πλημμύρες, τα οποία μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες εάν δεν έχουν προβλεφθεί και προετοιμαστούν εκ των προτέρων.
      Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της ακρίβειας των μοντέλων αριθμητικής πρόβλεψης καιρού (NWP - Numerical Weather Prediction). Τα μοντέλα NWP είναι μαθηματικές προσομοιώσεις της ατμόσφαιρας που χρησιμοποιούν σύνθετες εξισώσεις για να προβλέψουν τις μελλοντικές(εποχικές) καιρικές συνθήκες. Με την ενσωμάτωση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, οι μετεωρολόγοι μπορούν να βελτιώσουν αυτά τα μοντέλα και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν τοπικά καιρικά φαινόμενα.
      Η χρήση νευρωνικών δικτύων, ένας τύπος αλγόριθμου μηχανικής μάθησης που μιμείται τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα ικανά να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να αναγνωρίζουν μοτίβα μέσα σε αυτά. Στο πλαίσιο της μετεωρολογίας, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και τον εντοπισμό σχηματισμών νεφών, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της πιθανότητας βροχόπτωσης.
      Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων καιρού. Παραδοσιακά, τα δεδομένα καιρού έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων επίγειων μετεωρολογικών σταθμών, μετεωρολογικών μπαλονιών και δορυφόρων. Ωστόσο, αυτές οι πηγές μπορεί να είναι περιορισμένες ως προς την κάλυψη και την ακρίβειά τους. Τα drones και οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται τώρα για τη συλλογή πιο ακριβών και περιεκτικών δεδομένων καιρού, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να τροφοδοτηθούν σε μοντέλα πρόβλεψης για τη βελτίωση της ακρίβειάς τους.
      Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση των εργαλείων AI στη μετεωρολογία φέρνει επανάσταση στον τομέα και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία. Αξιοποιώντας τη δύναμη των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, των νευρωνικών δικτύων και των προηγμένων τεχνικών συλλογής δεδομένων(Drones και τηλεπισκόπηση με AI), οι μετεωρολόγοι μπορούν να παρέχουν πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις καιρού από ποτέ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι ακριβείς προβλέψεις καιρού μπορούν να μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε καλύτερα και να προσαρμοστούμε στα ολοένα και πιο απρόβλεπτα καιρικά μοτίβα που γίνονται ο νέος κανόνας.
Σημειώσεις:
   Η τεχνητή νοημοσύνση (ΑΙ - Artificial Intelligence) αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.
Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να 'κατανοούν' το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ. κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών.
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.
Πηγές: Greekunboxing, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
   Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) είναι ένα παρακλάδι της τεχνητής νοημοσύνης, που βασίζεται στην ιδέα πως οι υπολογιστές/μηχανές μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα που συλλέγουν με σκοπό να αναγνωρίζουν μοτίβα και να παίρνουν δικές τους αποφάσεις.
Όλα αυτά μάλιστα με ελάχιστη ή και μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση.
Με άλλα λόγια, οι μηχανικοί αλγόριθμοι “εκπαιδεύονται” μέσω καταστάσεων και παραδειγμάτων, όπου μαθαίνουν και αναλύουν δεδομένα με σκοπό να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον.
Πηγή: Big Blue(DATA ACADEMY).


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
   Η συμπεριφορά της ατμόσφαιρας καθορίζεται από ένα σύνολο φυσικών νόμων που μπορούν να εκφραστούν από μαθηματικές εξισώσεις. Ένα ατμοσφαιρικό μοντέλο πρόγνωσης, είναι στην ουσία ένα σύστημα προσομοίωσης των φυσικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα. Οι παραπάνω διαδικασίες προσεγγίζονται από διαφορικές εξισώσεις, η επίλυση των οποίων οδηγεί στην πρόγνωση του καιρού.

HighSlide Image
Σχήμα 1
Η ατμόσφαιρα ως γνωστόν είναι ένα συνεχές μέσο. Ωστόσο οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της, την αντιμετωπίζουν σαν ένα μέσο που αποτελείται από διακριτά σημεία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πλέγμα σημείων, πάνω στο οποίο πραγματοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί.

Στην Αριθμητική πρόγνωση η ατμόσφαιρα είναι ένα μέσο που αποτελείται από διακριτά σημεία (grid points).(Σχήμα 1).
Η συνεχής επανάληψη των υπολογισμών,οδηγεί στην πρόγνωση του καιρού για την επόμενη ημέρα ή για την επόμενη εβδομάδα. Στην ουσία αυτό που γίνεται είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενοι υπολογισμοί, βασισμένοι πάνω σε σαφείς κανόνες.(Σχήμα 2)
HighSlide Image
Σχήμα 2
   Η αριθμητική πρόγνωση στράφηκε πολύ γρήγορα στη χρήση υπερυπολογιστών για δύο λόγους:
      1.Τα μετεωρολογικά μοντέλα είναι γενικά μεγάλοι (χρονοβόροι) κώδικες, αφού για την εκτέλεσή τους απαιτείται μεγάλο πλήθος επεξεργασιών και υπολογισμών ενός τεράστιου όγκου δεδομένων.

      2.Τα αποτελέσματα των μετεωρολογικών μοντέλων πρέπει να παρέχονται σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στα τμήματα επεξεργασίας και μελέτης αυτών, προκειμένου να εξαχθούν έγκαιρα τα τελικά συμπεράσματα της πρόγνωσης και κατόπιν να διοχετευθούν στους τελικούς αποδέκτες.

Ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του χρόνου εκτέλεσης επήλθε μόνο τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι συνέπεσε χρονικά με τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στο χώρο των υπερυπολογιστών. Με τις δυνατότητες και τα μέσα που διέθετε πλέον ο χώρος της πληροφορικής, η αριθμητική πρόγνωση σημείωσε σημαντικά βήματα, αφού δημιουργήθηκε η υποδομή για ανάπτυξη και εφαρμογή πολύ αξιόπιστων ατμοσφαιρικών μοντέλων, που μπορούσαν να προσομοιώνουν πλέον την ατμόσφαιρα με πολύ ρεαλιστικό τρόπο.
Πηγή: Eθνική Mετεωρολογική YπηρεσίαΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ;
Μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής προγνώσεων
Loading the player...
Πηγή: meteo.grΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Πηγή: ΕΜΥ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download pdf.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - Πηγή: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download pdf.


ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - Πηγή: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download pdf.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ* - Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download pdf.


ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Greenhouse Effect)
    Φαινόμενο του θερμοκηπίου ή θερμοκηπικό φαινόμενο, ονομάζεται η φυσική ατμοσφαιρική διαδικασία χάρη στην οποία διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες που καθιστούν τον πλανήτη μας φιλόξενο για τη ζωή. Για την ακρίβεια το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα ατμοσφαιρικά αέρια που το καθορίζουν, διατηρούν τη θερμοκρασία του πλανήτη μας σε ανεκτά επίπεδα για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς και των έμβιων όντων γενικότερα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η μέση θερμοκρασία της γης κυμαίνεται περίπου στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα ήταν κατά 30 και πλέον βαθμούς χαμηλότερη!

Θερμοκηπικά αέρια
Τα αέρια που καθορίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ονομάζονται θερμοκηπικά αέρια, με βασικότερα τους υδρατμούς, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τους χλωροφθοράνθρακες. Τα αέρια αυτά σχηματίζουν, ένα στρώμα το οποίο επιτρέπει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας προς τη γη, αλλά παράλληλα εγκλωβίζει την εκπεμπόμενη από το έδαφος και τα επιφανειακά υλικά ακτινοβολία. Καθώς αυτή η διαδικασία εμφανίζει σημαντική ομοιότητα με τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου, της αποδόθηκε και το όνομα φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Συγκεντρώσεις θερμοκηπικών αερίων
Στη σημερινή εποχή το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί μια παρεξηγημένη έννοια, καθώς οι περισσότεροι το συνδέουν με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Στην πραγματικότητα το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια ευεργετική φυσική διαδικασία.
Υπεύθυνη για την παγκόσμια θέρμανση είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, εξαιτίας της οποίας αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των θερμοκηπικών αερίων και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας κατ’ επέκταση σημαντικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου από τον άνθρωπο, ονομάζεται ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Πηγή: meteo.gr

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (Climate Change)
Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σταδιακά το κλίμα της γης, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε εκείνες που απαντώνται φυσιολογικά στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα επιπλέον αέρια του θερμοκηπίου προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αποψίλωση των τροπικών δασών, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η παραγωγή χημικών ουσιών. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Αυτά τα επιπλέον αέρια ενισχύουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της γης να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς(υπερθέρμανση του πλανήτη) και να επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο κλίμα.
Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.

Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Έχουμε ήδη αυξήσει την θερμοκρασία του πλανήτη περισσότερο από 1 °C σε σύγκριση με το επίπεδο των θερμοκρασιών που επικρατούσαν πριν από τη βιομηχανική εποχή.
Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) προειδοποιούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C θα έχει σοβαρές, ακόμη και μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον και τις κοινωνίες μας.
Όσο περισσότερο διαταράσσουμε το κλίμα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι για την κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες.
Χωρίς ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ μπορεί να βιώσει, κατά τη διάρκεια ζωής των παιδιών μας, τα εξής φαινόμενα:
       1. 400 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
       2. 90 000 θάνατοι ετησίως λόγω καύσωνα
       3. 40 % λιγότερο διαθέσιμο νερό στις νότιες περιοχές της ΕΕ
       4. 2,2 εκατομμύρια άτομα να κινδυνεύουν από παράκτιες πλημμύρες κάθε χρόνο
       5. 190 δισ. ευρώ σε ετήσιες οικονομικές ζημίες
Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας, επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού καθώς και την υγεία μας. Παρότι οι κίνδυνοι αφορούν τους πάντες, οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν εντονότερα τους φτωχούς και τους ευάλωτους. Όσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή θα είναι η λύση τους, επομένως η καλύτερη επιλογή είναι η άμεση ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μπορούμε να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή;
Αν η αλλαγή του κλίματος δεν μπορεί να αναστραφεί, μπορούμε τουλάχιστον να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της και να προσαρμοστούμε στις συνέπειές της. Οι δράσεις μετριασμού αφορούν τη μείωση της ποσότητας εκπομπών που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας και την αύξηση των δασικών περιοχών. Απαιτούνται δραστικές αλλαγές σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η βιομηχανία, η στέγαση, η διαχείριση των αποβλήτων και η γεωργία.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σημαίνει την προετοιμασία για τις επιπτώσεις της και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, την αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων υδάτινων πόρων, την προσαρμογή των γεωργικών και δασοκομικών πρακτικών και τη διασφάλιση ότι τα κτίρια και οι υποδομές είναι σε θέση να αντέξουν μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και ακραία καιρικά φαινόμενα.
Πηγές: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ε.Ε, Ελληνική Βικιπαίδεια
.

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Μια νέα μελέτη για την υπερθέρμανση του πλανήτη, με τίτλο «Πόσο έχει επηρεάσει ο ήλιος τις τάσεις της θερμοκρασίας στο βόρειο ημισφαίριο; Μια συνεχιζόμενη συζήτηση», που συντάχθηκε από 12 επιστήμονες διεθνώς και δημοσιεύθηκε στο Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) το 2021, υποστηρίζει ότι για την κλιματική αλλαγή την ευθύνη φέρει ο ήλιος, και όχι οι ανθρώπινες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)!
Τα ευρήματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).
Επιστήμονες του κλίματος, αστροφυσικοί και φυσικοί υποστήριξαν στην μελέτη τους ότι τα συμπεράσματα της IPCC του ΟΗΕ που κατηγορούν τις ανθρώπινες εκπομπές βασίστηκαν σε «στενά και ελλιπή δεδομένα για τη συνολική ακτινοβολία του ήλιου».
Πράγματι, ο παγκόσμιος οργανισμός για το κλίμα φαίνεται να εμφανίζει σκόπιμη και συστηματική προκατάληψη απέναντι σε απόψεις που δεν είναι συμβατές με το αφήγημa της IPCC.
Η υπερθέρμανση προκαλείται από τον ήλιο, αλλά η IPCC του ΟΗΕ χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων για να καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα, δήλωσε ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης Ronan Connolly.
«Στην επιμονή τους να επιβάλουν την λεγόμενη επιστημονική συναίνεση, η IPCC φαίνεται να αποφάσισε να εξετάσει μόνο εκείνα τα σύνολα δεδομένων και μελέτες που υποστηρίζουν την επιλεγμένη αφήγησή τους».
Οι επιπτώσεις, είναι τεράστιες, ειδικά σε αυτόν τον τομέα όπου διακυβεύονται τρισεκατομμύρια δολάρια και προτείνεται μια δραματική αναδιοργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας.
Χρησιμοποιώντας 16 διαφορετικές εκτιμήσεις για την ποσότητα της ηλιακής ενέργειας, που ονομάστηκε «Total Solar Irradiance», η νέα μελέτη συγκρίνει τα δεδομένα με 25 μοντέλα για τις θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο από το 1800 έως το 2021.
Όταν τα ηλιακά δεδομένα από τους δορυφόρους της NASA «ACRIM» παρακολουθούν τον ήλιο με αξιόπιστα δεδομένα θερμοκρασίας, σχεδόν όλη η υπερθέρμανση οφείλεται στον ήλιο και σχεδόν μηδενικές στις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Ο επίσης συντάκτης της μελέτης καθηγητής Laszlo Szarka, γεωφυσικός και μέλος της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε ότι «Ο ορισμός της κλιματικής αλλαγής παραμορφώθηκε το 1992 με τρόπο ασυμβίβαστο με την επιστήμη», επισημαίνοντας τη Σύμβαση - πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τον αποκλεισμό των φυσικών αιτιών από τον ορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Στην πραγματικότητα, ο όρος κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να σχετίζεται μόνο με τις αλλαγές που προκαλεί ο άνθρωπος, αλλά και τις φυσικές αλλαγές στη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, τα μοτίβα του ανέμου και άλλους παράγοντες που συμβαίνουν σε δεκαετίες ή μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
«Ο σκοτεινός ορισμός του κλασικού ορισμού της κλιματικής αλλαγής άνοιξε το δρόμο για οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα να αποδοθεί και να θεωρηθεί ανθρωπογενής δραστηριότητα», εξήγησε ο Szarka.
Ο ειδικός στο κλίμα Τζον Κρίστι, διακεκριμένος καθηγητής Ατμοσφαιρικών και Επιστημών της Γης στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα σημείωσε ότι «η έκθεση IPCC υποδεικνύει υψηλή εμπιστοσύνη στις προσομοιώσεις μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει στο κύριο μέρος της έκθεσης πώς τα μοντέλα μπορεί να έχουν αποκλίσεις».
Η IPCC ισχυρίζεται ότι τα μοντέλα της απεικονίζουν με ακρίβεια τον αντίκτυπο όλων των δυνάμεων που επηρεάζουν το κλίμα και ότι τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη υπερθέρμανση τα τελευταία 40 χρόνια, εκτός από τις ανθρώπινες εκπομπές.
«Αυτό υποδηλώνει λίγη αλαζονεία και έλλειψη φαντασίας», δήλωσε ο καθηγητής Christy, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης του Earth System.
Πηγές: Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), BANKING NEWS, Α. Φώσκολος, Η απάντηση για την Κλιματική Αλλαγή βρίσκεται στον Ήλιο..., Physics 4u, Α. Φώσκολος. Μεγάλο παραμύθι η κλιματική αλλαγή!, Μ. Σιδηρόπουλος. Η δήθεν κλιματική αλλαγή και τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
    Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index) είναι ένα διεθνές μέγεθος έκφρασης της επικινδυνότητας της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος και εκτίμησης του κινδύνου για την πρόκληση εγκαύματος στο δέρμα μας. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως με σκοπό την ενημέρωση για τα επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας και την πιθανή ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Οι τιμές του UV index ξεκινούν από το 0 και καθώς μεγαλώνουν αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρχουν επιπτώσεις που σχετίζονται με το δέρμα ή τα μάτια μας. Συγχρόνως, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ώστε αυτές να συμβούν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η μέγιστη τιμή του Δείκτη UV στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να φτάσει έως 10 ή 11.
Οι τιμές του UV index χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

UV δείκτης Περιγραφή Έκθεση Προστασία
0-2.9 Κίνδυνος για ανθρώπους με υπερευαίσθητο δέρμα ΧΑΜΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό σε περίπτωση χιονιού.
3-5.9 Μικρός κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα ΜΕΣΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό, ρούχα, καπέλο και αποφεύγουμε τον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες.
6-7.9 Μεγάλος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα ΥΨΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό (με δείκτη >15), ρούχα, καπέλο και αποφεύγουμε τον ήλιο μετά τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
8-10.9 Πολύ μεγάλος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό, ρούχα, καπέλο. Δεν μένουμε στον ήλιο για πολύ.
11+ Τεράστιος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα ΑΚΡΑΙΑ Πέρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας: φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό,φαρδιά ρούχα και μεγάλο καπέλο και προσπαθούμε να κινούμαστε μόνο πριν από την ανατολή και μετά από τη δύση του ήλιου.
Σημαντική Σημείωση:
Η συμπεριφορά των ανθρώπων κατά την έκθεσή τους στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το φαινόμενο της αύξησης των περιστατικών καρκίνων του δέρματος κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως, η ασφαλής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ωφέλιμη και αναγκαία για την παραγωγή της βιταμίνης D.
Πηγές:Meteo(Ε.Α.Α.), Ελληνική Βικιπαίδεια, UVNET.


ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ
Με τον όρο φωτορύπανση (Light Pollution) περιγράφουμε το φαινόμενο του υπερβολικού και λανθασμένου φωτισμού των αστικών περιοχών και τις συνέπειές του. Τα άφθονα φώτα των πόλεων ανακλώνται και διαχέονται στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα το γνωστό σε όλους φωτισμένο ουρανό των αστικών περιοχών. Η φωτορύπανση είναι ένα φαινόμενο με επιπτώσεις όχι μόνο σε διάφορους τομείς της ζωής του ανθρώπου(θάμβωση -οπτική όχληση- ατυχήματα- πονοκέφαλοι και αϋπνίες) αλλά και στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα στην αστρονομία(η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των ουράνιων αντικειμένων από τον νυχτερινό ουρανό των πόλεων), στην πανίδα(δυσκολία προσανατολισμού των πουλιών), στη χλωρίδα(επίδραση στο ζωοπλαγκτόν), αλλά και στην οικονομία, καθώς είναι δείγμα σπατάλης πολύτιμων ενεργειακών πόρων.

Μέτρηση φωτορύπανσης με SQM(Sky Quality Meter)
Η καλύτερη μέθοδος παγκοσμίως, που είναι εύκολα προσβάσιμη, για τη μέτρηση της φωτορύπανσης από τον ερασιτέχνη αστρονόμο, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ακριβής και χωρίς τον υποκειμενικό παράγοντα του παρατηρητή για σοβαρή καταγραφή, είναι μέσω των συσκευών SQM της εταιρείας Unihedron. Το SQM είναι ένα φορητό φωτόμετρο με φίλτρο IR. Μετράει τη φωτεινότητα του ουρανού σε μεγέθη ανά τετραγωνικά δεύτερα λεπτά της μοίρας mag/arcsec2 (V). Έχει πεδίο ~10o (HWHM) όσον αφορά το μοντέλο με το φακό (SQM-L) που είναι το προτεινόμενο για τις προσπάθειες καταγραφής. Δίνει καλή ακρίβεια μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο και έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως σε καταγραφές και μετρήσεις φωτορύπανσης οπότε τα αποτελέσματά μιας καταγραφής μπορούν να συγκριθούν ευρέως. Το SQM δίνει μια μέτρηση που, για το νυχτερινό ουρανό, κυμαίνεται από 16 έως 22 mag/arcsec2 με τις υψηλότερες μετρήσεις να αντιστοιχούν σε σκοτεινότερο ουρανό.

Αλλοι μέθοδοι μέτρησης της φωτορύπανσης είναι:
Εκτίμηση οριακού μεγέθους αμυδρών αστέρων που είναι ορατοί σε κάθε τόπο. Αυτό είναι γνωστό ως οριακό μέγεθος διά γυμνού οφθαλμού (Naked Eye Limiting Magnitude - NELM) και ισούται με το φαινόμενο μέγεθος του αμυδρότερου ορατού αστέρα διά γυμνού οφθαλμού.
Κλίμακα Bortle. Περιλαμβάνει 9 επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν στη διακύμανση από το σκοτεινότερο δυνατό ουρανό (1ο επίπεδο) έως τον ουρανό των μεγάλων πόλεων (9ο επίπεδο).
Globe at Night. Παγκόσμια εκστρατεία καταγραφής της φωτορύπανσης. Για μερικές, εβδομάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο μετράνε τα αστέρια στον αστερισμό του Ωρίωνα ή του Λέοντα και υποβάλουν τις μετρήσεις τους.
Great World Wide Star Count. Πρόγραμμα του University Center for Atmospheric Research με σκοπό την καταγραφή της φωτορύπανσης μέσω παρατηρήσεων πολιτών.
How Many Stars. Πρόγραμμα καταγραφής της φωτορύπανσης που βασίζεται στην καταμέτρηση αστεριών στους αστερισμούς της Μικρής Αρκτου και του Ωρίωνα.
Δορυφορικές εικόνες.
Πηγές: International Dark-Sky Association, darksky.gr, astronomia.gr, Ελληνική Βικιπαίδεια.


Σχεδιασμός και επεξεργασία ιστοσελίδας: Κώστας Ζαφειρόπουλος και Απόστολος Ζδάγκας
Διαμόρφωση κειμένου: Αγγελική Ζαφειροπούλου
Γλωσσική επιμέλεια: Χρίστος Ζαφειρόπουλος

Η ιστοσελίδα meteovyronas.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Κώστα Ζαφειρόπουλου. Μέρος από το περιεχόμενό της μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή προέλευσης του υλικού και ότι θα υπάρχει σύνδεσμος με την ιστοσελίδα.