Ποιότητα του αέρα στον Βύρωνα - Συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2.5
Σωματίδια PM2.5 (Αισθητήρας Davis):   9.8 μg/m3  στις: 15:34:05
Σωματίδια PM2.5 (Αισ/τήρας PurpleAir):   8.0 μg/m3  στις: 15:34:05

Τα αιωρούμενα σωματίδια (Particulate Matter, PM) είναι μικρού μεγέθους στερεά ή υγρά αιωρήματα που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για έναν πολύπλοκο ρύπο με μεγάλη ποικιλία σε σχήμα, μέγεθος και σύσταση που έχει αρνητική επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.
Τα αερολύματα με διάμετρο μικρότερη από 2.5μm (PM2.5), αλλά και με πολύ μικρή διάμετρο, μικρότερη από 1μm (PM1), θεωρούνται ως τα πλέον επικίνδυνα για τον άνθρωπο λόγω της βαθύτερης διείσδυσης και εναπόθεσης στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίδραση των σωματιδίων μεγαλύτερης διαμέτρου (έως 10μm, τα PM10).


Σημείωση:Οι παραπάνω τιμές των αισθητήρων είναι ακατέργαστες δηλ. λαμβάνονται απευθείας από τις συσκευές μέτρησης της ποιότητας του αέρα χωρίς βαθμονόμηση.
Αυτόματη ανανέωση των δεδομένων κάθε 2 λεπτά - Πηγή meteobridge