Ενημέρωση:17/7/24
Θερμοκρασία_(Oregon): 36.9°C
στις: 15:42 
Μέγιστη θερμοκρασία: 37.0°C 
στις: 14:25 
Ελάχιστη θερμοκρασία: 29.5°C 
στις:  4:16
Αυτόματη ανανέωση των δεδομένων κάθε 2 λεπτά. - Πηγή: Wirtual Weather Station